o nŠssluěbyporadenstvŪo nŠbytkufotoalbumna prodejodkoupŪmekde nŠs najdetenapiöte nŠmOpravy historického nábytku

Kulturn√≠ bohatstv√≠, tvo√łen√© po stalet√≠ naŇ°imi p√łedky, uloŇĺen√© v muze√≠ch, galeri√≠ch, na hradech i z√°mc√≠ch, je zpravidla vhodn√¨ udrŇĺov√°no.


Historick√Ĺ n√°bytek a ostatn√≠ p√łedm√¨ty, dochovan√© v naŇ°ich domovech, v√¨tŇ°inou nejsou jen pam√°tkou na babi√®ku, ale i pouŇĺ√≠van√Ĺmi p√łedm√¨ty. Cel√© pokoje stylov√©ho n√°bytku, nebo jen jeho samostatn√© kusy, jako jsou komody, truhly, Ň°pajzky, sk√ł√≠n√¨, Ňĺidle, stoly, Ň°perkovnice, reli√©fy, soŇ°ky apod., kter√© n√°m zdob√≠ a spolu s modern√≠m n√°bytkem dotv√°√łej√≠ n√°Ň° domov, mus√≠ dnes a denn√¨ odol√°vat klimatick√Ĺm, biologick√Ĺm a mechanick√Ĺm vliv√Ļm vznikaj√≠c√≠m v naŇ°ich domovech.
I tento v√¨tŇ°inou m√©n√¨ cenn√Ĺ n√°bytek je kulturn√≠ pam√°tkou a zaslouŇĺ√≠ si, aby se dochoval naŇ°im potomk√Ļm v dobr√©m stavu. VŇĺdy¬Ě je mnohdy vyroben ru√®n√¨ bez pouŇĺit√≠ i t√¨ch nejjednoduŇ°Ň°√≠ch stroj√Ļ a dodnes n√°s ohromuje sv√Ĺmi tvary a funk√®nost√≠.


Nen√≠ zvl√°Ň°tnost√≠, kdyŇĺ tehdy truhl√°√ł ru√®n√¨ vyrobil i veŇ°ker√© kov√°n√≠ jen se z√°kladn√≠mi
znalostmi o zpracov√°n√≠ kov√Ļ a dodnes je funk√®n√≠.


Smyslem oprav historick√©ho n√°bytku je, aby opravovan√Ĺ p√łedm√¨t neztratil sv√Ļj dobov√Ĺ vzhled ani hodnotu. To znamen√°, Ňĺe oprava mus√≠ b√Ĺt citliv√°, co nejm√©n√¨ viditeln√° a s pouŇĺit√≠m p√Ļvodn√≠ch materi√°l√Ļ a technologi√≠ dobov√© v√Ĺroby.